BENEFICII MATERIALE PENTRU GRUPUL ȚINTĂ PRINCIPAL – cei 848 elevi din grupul țintă al proiectului au beneficiat de masă caldă în întreaga perioadă a proiectului (36 luni) și au beneficiat de un pachet de haine, respectiv un pachet de igienă personală.