ACTIVITĂȚI derulate pentru grupul țintă secundar – părinți, întâlniri de formare cu tema educației parentale, derulat de experții grup țintă din proiect