ACTIVITĂȚI derulate pentru experții din proiect, schimb de experiență și activitate de formare organizată de firma NEWSCHOOL, partenerul de proiect din Norvegia