VIZITĂ DE STUDIU – STRASBOURG

Fondul Român de Dezvoltare Socială – operator al Programului ,,Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”  ̶  program finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și implementat în parteneriat cu Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS) și Consiliul Europei (CoE), a organizat, în perioada 11 – 15 septembrie 2023, o vizită de studiu la Consiliul Europei, în Strasbourg, Franța.  Calendarul activităților a urmărit facilitarea  dialogului în privința provocărilor incluziunii sociale a romilor, minorităților și a altor grupuri vulnerabile.

La acest eveniment au participat reprezentanți ai promotorilor/ partenerilor de proiect/ altor entități din România și din statele donatoare implicați în implementarea și/ sau asigurarea sustenabilității proiectelor finanțate prin Program.

Gazde au fost experți ai Departamentului de Educație al Consiliului Europei, ai Centrului de Tineret European, ai Curții Europene a Drepturilor Omului și ai Programului de Granturi SEE și Norvegiene.  Aceștia au încurajat și facilitat schimbul de experiență și bune practici, au împărtășit din standardele, documentele strategice, misiunea și rolul instituțiilor europene. De asemenea, a fost prioritizată informarea în privința activităților de cooperare pentru promovarea, respectarea și apărarea drepturilor omului, a toleranței și nediscriminării, a egalității și demnității,  indiferent de etnie, sex, religie, statut social sau alt statut.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului ,,VINO la ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” – implementat la nivel multiregional, în parteneriat, de către Inspectoratul Școlar Județean Covasna,  Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, Universitatea ,,Transilvania” Brașov și Newschool Oslo – au fost prezentate la acest eveniment de către ofițerul din echipa de proiect a IPJ Covasna. Provocările ivite de-a lungul perioadei de implementare, precum și rezultatele obținute până în prezent în proiect au demonstrat importanța și necesitatea continuării pe termen lung a acțiunilor de promovare a incluziunii sociale. Aceasta se poate realiza prin susținerea educației în rândul elevilor din comunitățile rome și din alte grupuri vulnerabile, prin prevenirea și combaterea discriminării, a rasismului și intoleranței, a violenței domestice și de gen, a abandonului școlar, a fenomenului de bullying și ciberbullying, precum și a infracționalității juvenile.

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul Consiliului Europei.