Activitatea A8_Campanie de prevenire a abandonului şcolar derulatã la Şcoala Gimnazialã „Andrei Şaguna” Barcani.